PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY ÚHRADY WORKSHOPŮ:

 

1) Platební podmínky

Poplatek za workshop (kurzovné) je nutné uhradit nejpozději do 7 kalendářních dní před konáním workshopu. Pokud platba nebude v tomto termínu uhrazena, Happyfoot.cz je oprávněn rezervaci zrušit a obsadit místo jiným účastníkem.

2) Zrušení účasti na workshopu ze strany účastníka

Pokud se účastník nemůže workshopu, na který je přihlášen, zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka – tuto změnu akceptujeme také v den konání akce. Uhrazený poplatek je převeden na náhradníka.

Účastník má také možnost vybrat si jako náhradu jiný volný workshop, na který bude jeho platba převedena.

Pokud přihlášený zruší svou účast na workshopu, je nutné to provést zasláním e-mailu na adresu info@happyfoot.cz. Poté vrací Happyfoot.cz účastnický poplatek takto:

Zrušení účasti

Výše vrácené částky poplatku

7 a více kalendářních dní před konáním workshopu

100 %

3 - 6 kalendářních dní před konáním workshopu

50 %

2 a méně kalendářních dní před konáním workshopu

0 %

 

3) Zrušení konání workshopu ze strany Happyfoot.cz

Pokud dojde ke zrušení workshopu ze strany Happyfoot (kapacita workshopu nedosáhne stanoveného minimálního počtu účastníků, nemoc lektora nebo jiné vážné důvody):

a) účastník může navštívit workshop v náhradním termínu, který stanoví Happyfoot.cz, nebo

b) účastnický poplatek bude v plné výši vrácen bankovním převodem na účet, z kterého byl workshop uhrazen, nebo

c) poplatek je možné využít na jiný volný workshop

4) Neomluvená neúčast na workshopu

Pokud přihlášený neomluví svou účast (telefonicky nebo e-mailem) nejpozději v den konání workshopu, účastnický poplatek (kurzovné) se nevrací.

Těšíme se na vaše nápady, postřehy a otázky.

Kontaktujte nás: info@happyfoot.cz, +420 604 223 594.